زندگی روستایی

✔ﺻﺪﺍﻣﻮ ﺩﺍﺭﯼ؟♥♡↯ ﺧﻮﺵ ﺑﺤﺎﻟﺖ ! ﺧﯿﻠﯿﺎ ﻓﻘﻂ ﺣﺴﺮﺗﺸﻮ ﺩﺍﺭﻥ !!!... ✔ ﺑﻌﻀﯿﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺑﺎ ﺧﯿﻠﯿﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﻡ♥♡↯ ﺧﯿﻠﯿﯿﺎﺍﺍﺍﺍﺍﻡ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯿﺎﺍﺍﺍﺍﻡ ﻗﺸﻨﮕﯿﺶ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪﻣﻮ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺎﻡ !... ✔ﺑﻌﺪ ﻣَﺮﮔَﻢ !!!♥♡↯ ﺟِﻨﺎﺯَﻡُ ﺑﺴﻮﺯُﻧﯿﻦ!!! ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ !!! ﺣَﺴﺮﺕ ﺳَﺮِﺧﺎﮐ ﺍﻭﻣَﺪﻧَﻢ ﺑﻪِ ﺩِﻝِ ﺧﯿﻠﯿﺎ ﺑﻤﻮﻧﻪ ... ✔ﻣﺎهیچی ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺍﯾﻨﻢ ﻟﻄﻒ ﺧﺪﺍﺳﺖ♥♡⇜ ! ﻭﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﯿﭽﯽ ﺍﺭﺯﻭﯼ ﺧﯿﻠﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﮑﺲ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻧﺮﻓﺘﻢ ﺁﺗﻠﯿﻪ♥♡↯ ﻭﺍﺳﻪ ۴ ﺗﺎ ﻻﯾﮏ ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ♥♡↯ ﺭﻓﯿﻖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻭ ﻏﻤﺎﯼ ﺩﻭﺳﺘﺎمم♥♡↯ ﻫﻤﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ♥♡ مخاطب نبودم که خاص بشم خاص بودم که مخاطب شدم !♥♡↯ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﭼﻮﻥ ﭘﺮﭼﻢ ﻧﺪﺍﺭﻡ !♥♡↯ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺁﺩﻣﻢ !♥♡↯ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯿﺎ ﻧﯿﺴﺘﻦ !!!!!!!!!! واسه عشق لاتی نبود حرفام یه سری حقیقت بود!!!!!!!!!


  • بهروز خان

هرچند نمیدانم
خواب هایت را با که شریک میشوی
اما هنوز
شـریک تمام بیخوابی های من تـویی . . .

  • بهروز خان

سلام یالله بعد ار مدت ها دوباره اومدم کسی نمیخواد نظری بده درمورد وبلاگم؟؟؟؟؟؟

اگه نظر میدید  شروع به کار کنم اگه هم نه که8 هیچ

  • بهروز خان

او رفت.......
همین!!!
قصه ام کوتاه بود...
ب سر رسید..!!
کلاغ جان توهم برو...!!
شاید جایی دیگر قصه ی خوبی منتظرت باشد.............

  • بهروز خان

ارتفاع چشمم خیلی زیاده...
آدمای ک ازش افتادن,,دیگه هیچوقت دیده نشدن..!!

  • بهروز خان

خیالت تخت...!!
ک اگر روزی از کنارم تصادفی رد شدی سعی میکنم آنقدر غریبه ب نظر برسم ک...
هوس کنی دوباره * عاشقم * شوی. . .!!

  • بهروز خان


  • بهروز خان


  • بهروز خان


  • بهروز خان


  • بهروز خان